Рик Дженест (Zombie Boy) – фотосессия

Рик Дженест (Rick Genest) Zombie Boy

Рик Дженест (Rick Genest) он же Zombie Boy в фотосессии Алины и Жаклин Таппия (Aline & Jacqueline Tappia) для журнала GQ.

Рик Дженест (Rick Genest) Zombie Boy

Рик Дженест (Rick Genest) Zombie Boy

Рик Дженест (Rick Genest) Zombie Boy

Рик Дженест (Rick Genest) Zombie Boy

Похожие посты